Zimný štadión Piešťany

Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ (INFRA 3) je preukázanie zníženia spotreby energie pri prevádzke športovej infraštruktúry. Pre mesto Piešťany bol spracovaný účelový energetický audit. Cieľom účelového energetického auditu je návrh opatrení v oblasti zníženia spotreby energie pri prevádzke športovej infraštruktúry. 

Zimný štadión Piešťany Obrázok 1