Krytá plaváreň Pasienky BA

Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ (INFRA 4) je preukázanie zníženia spotreby energie pri prevádzke športovej infraštruktúry. Pre hlavné mesto Bratislava bol spracovaný účelový energetický audit. Cieľom účelového energetického auditu je návrh opatrení v oblasti zníženia spotreby energie pri prevádzke športovej infraštruktúry.

Krytá plaváreň Pasienky BA Obrázok 1
Krytá plaváreň Pasienky BA Obrázok 2