Zimný štadión Harmincová BA

Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ (INFRA 4) je preukázanie zníženia spotreby energie pri prevádzke športovej infraštruktúry. Pre Správu telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Bratislavy bol spracovaný účelový energetický audit. Cieľom účelového energetického auditu je návrh opatrení v oblasti zníženia spotreby energie pri prevádzke športovej infraštruktúry. 

Zimný štadión Harmincová BA Obrázok 1
Zimný štadión Harmincová BA Obrázok 2