Dopravný podnik Bratislava

Pre spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť bol vypracovaný účelový energetický audit , ktorého cieľom bolo zhodnotenie súčasného stavbu najmä technológie vykurovanie, prípravy teplej vody, vetrania a osvetlenia. Podrobne sa analyzovali vybrané lokality – vozovne (Krasňany, Hroboňová, Olejárska, Jurajov dvor a Petržalka). Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť  je stopercentná dcérska spoločnosť hlavného mesta SR Bratislavy, ktorá je jediným poskytovateľom MHD na území mesta Bratislava. Prevádzkuje trolejbusovú, autobusovú a električkovú dopravu.

Zdroj: TASR

Zdroj: TASR