Nemocnica svet zdravia Stropkov

Pre Vranovskú nemocnicu, a.s. – prevádzka Stropkov sme realizovali úlohu projektového manažmentu pri rekonštrukcii kotolne v nemocnici Stropkov. V rámci rekonštrukcie sa nahradil pôvodný kotol od výrobcu ČKD novým plynovým kotlom Hoval, pôvodné komínové teleso bolo vyvložkované, Príslušné potrubia, armatúry a izolácie boli nahradené novými. Rekonštrukcia sa vykonávala pri plnej prevádzke kotolne. Súčasťou rekonštrukcie bola modernizácia meranie a regulácie kotolne.

Nemocnica svet zdravia Stropkov Obrázok 1