Nemocnica svet zdravia Banská Štiavnica

Pre VN Žiar nad Hronom – prevádzka Banská Štiavnica sme realizovali úlohu projektového manažmentu pri rekonštrukcii kotolne v nemocnici Stropkov. V rámci rekonštrukcie sa nahradil pôvodný kotol od výrobcu ČKD novým plynovým kotlom Hoval, pôvodné komínové teleso bolo vyvložkované, Príslušné potrubia, armatúry a izolácie boli nahradené novými. Rekonštrukcia sa vykonávala pri plnej prevádzke kotolne. Súčasťou rekonštrukcie bola modernizácia meranie a regulácie kotolne.

Nemocnica svet zdravia Banská Štiavnica Obrázok 1