Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Pre univerzitnú nemocnicu Louisa Pasteura v Košiciach bol spracovaný energetický audit. Nemocnica je zaradená do koncovej siete zdravotníckych zariadení. Rozsiahly areál nemocnice sa rozprestiera na dvoch lokalitách v meste. Výzvou pri návrhu opatrení sú budovy zapísané ako kultúrne pamiatky. Energetický audit bol spracovaný za účelom zhodnotenia súčasného stavu, tepelno-technických vlastností budovy, stavu technológie, zistenia potenciálu úspor energie a návrhu opatrení technického riešenia pre zníženie energetickej náročnosti budovy.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Obrázok 1
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Obrázok 2