Kancelária prezidenta SR

Pre kanceláriu prezidenta Slovenskej republiky bola vypracovaná analýza možných projektových riešení fotovoltickej elektrárne na sedlovej streche Karácsonyiho paláca. Následne bola vypracovaná projektová dokumentácie pre realizáciu stavby fotovoltickej elektrárne. Počas celej doby povoľovania fotovoltickej elektrárne sme zastupovali kanceláriu prezidenta SR a poskytovali poradenské služby. 

Kancelária prezidenta SR Obrázok 1