INFO

SMARTES s.r.o.
Kapitulská 463/21

917 01 Trnava
IČO: 52667588
DIČ: 2121101785
IČ DPH: SK2121101785

Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 45335/T

info@smartes.sk
+421 911 486 484

Peter Bohuš: vyštudoval stavebnú fakultu STU v Bratislave. Pôsobil vo Viedni v rámci odbornej stáže a následne absolvoval študijný pobyt na technickej univerzite v nemeckom Darmstadte ako aj na Inštitúte pre pasívne domy v Darmstadte. Profesiou stavebný fyzik (autorizovaný stavebný inžinier) a držiteľ viacerých odborných oprávnení a akreditácií v oblasti energetickej efektívnosti a hospodárnosti budov a energetického auditu. Na začiatku profesionálnej kariéry pôsobil v rokoch 2005-2011 v stavebno-fyzikálnej kancelárií v rakúskom Stockerau, ktorá spolupracovala s najvýznamnejšími architektami nielen z Rakúska. Medzi najvýznamnejšie referencie v oblasti stavebnej fyziky patria projekty ako Kultúrne centrum Klosterneuburg, Shopping centrum - Promenada in Floreasca City v Bukurešti, Zámok Burg Forchtenstein, Administratívna budova EGGER, Cafetéria na internáte v Káhire, Heliopolis University a ďalšie. Po rokoch praxe v zahraničí sa v roku 2011 rozhodol vrátiť na Slovensko a do roku 2020 pôsobil v spoločnosti e-Dome a.s. na pozícií technického riaditeľa.

Peter Bohuš
Peter BohušCEOpeter.bohus@smartes.sk
Dávid Šulko
Dávid ŠulkoEnergetický audítor, projektový manažérdavid.sulko@smartes.sk
Roman Klvač
Roman KlvačEnergetický auditor, analytik senior, energetický manažérroman.klvac@smartes.sk
Tomáš Šaliga
Tomáš ŠaligaAnalytik, stavebná fyzika – juniortomas.saliga@smartes.sk

Dávid Šulko: vyštudoval stavebnú fakultu STU v Bratislave. Po škole v roku 2013 nastúpil na pozíciu stavebného fyzika v spoločnosti e-Dome a.s., kde neskôr vykonával pozíciu energetického audítora a projektového manažéra. V našej spoločnosti pôsobí od roku 2021. Počas svojej kariéry sa podieľal na množstve vypracovaných energetických auditov pre rôzne spoločnosti (Tatry Mountain Resorts a.s., SOREA, spol. s r.o, Slovenský hydrometeorologický ústav, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. a iné). Ako projektový manažér pôsobil a stále pôsobí pri projektoch garantovaných energetických služieb (Fakultná nemocnica Nové Zámky, IDEA Prakovce, SUBSIDIUM Rožňava) a iných rekonštrukciách kotolní a výstavby fotovoltických zariadení.

Roman Klvač: vyštudoval odbor technické zariadenia budov na stavebnej fakulte STU v Bratislave. Po škole v roku 2016 nastúpil na pozíciu energetického konzultanta v spoločnosti e-Dome a.s., kde neskôr vykonával pozíciu energetického audítora. Od roku 2018 je držiteľ oprávnenia na výkon činnosti energetického audítora. V našej spoločnosti pôsobí od roku 2020, kde sa podieľa na spracovaní energetických auditov a analýz, odborných posudkov a tvorbe energetických konceptov.

Tomáš Šaliga: vyštudoval stavebnú fakultu STU v Bratislave. Počas štúdia absolvoval študijný zahraničný pobyt na technickej univerzite Politécnica de Madrid. V roku 2022 po ukončení štúdia nastúpil do našej spoločnosti ako energetický analytik. V našej spoločnosti sa zameriava na termodynamické simulácie, analýzy, štúdie a energetické audity pre rôzne spoločnosti. Medzi najzaujímavejšie referencie patria analýzy vytvorené pomocou výpočtových softvérových nástrojov pre klientov (Letové prevádzkové služby SR, a.s., Slovenské národné divadlo, Metropolitný inštitút Bratislava, a iné).