Kvarter, Jégeho Bratislava

Pre pripravovaný polyfunkčný objekt Kvarter na Jégeho ulici v Bratislave bola spracovaná energetická analýza, ktorá porovnáva rôzne zdroje tepla, druhy tieniacich prvkov, prevádzku átria či možnosti odovzdávania tepla a chladu v budove. Pre dosiahnutie čo najpresnejších výsledkov bol zhotovený energetický model a rôzne varianty boli porovnávané pomocou termodynamickej simulácie.

Zdroj: IMMOCAP
Zdroj: IMMOCAP

Zdroj: IMMOCAP