Kúpele Trenčianske Teplice

V areáli podniku Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. bola spracovaná energetická analýza využitia obnoviteľných zdrojov energie na budovách Krym, Slovakia a Pax. Následné bola spracovaná projektová dokumentácia pre realizáciu stavby nového zdroja tepla a to tepelné čerpadlo, ktoré využíva odpadové teplo z odpadovej geotermálnej vody. 

Zdroj: Kúpele Trenčianske Teplice

Zdroj: Kúpele Trenčianske Teplice