Kúpalisko Krasňany

V rámci programu obnovy verejných priestorov Bratislavy Živé miesta vznikol projekt revitalizácie kúpaliska Krasňany. Cieľom projektu  zlepšiť stav areálu, ktorý pomaly dosluhuje. Počas vypracovávaní architektonickej štúdie sme pracovali architektami ako konzultanti. Následne sme v ďalšej fáze projektu vypracovali energetický koncept s niekoľkými variantami zdrojov tepla a energií. Výsledky boli spracované a vyhodnotené z pohľadu ekonomickej návratnosti a environmentálne ho vplyvu na prostredie.

Zdroj: MIB

Zdroj: MIB