Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Pre úrad geodézie, kartografie a katastra SR  bol vypracovaný účelový energetický audit s vyhodnotením aktuálneho technického stavu a posúdenie potenciálu GES ( garantovaná energetická služba) budovy Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na adrese Chlumeckého 2 v Bratislave.  

Zdroj: Wikipedia

Zdroj: Wikipedia