Fabrika umenia Partizánske

Pre kultúrno-komunitnú platformu Fabrika umenia bola spracovaná analýza vrámci obnovy budovy 61. Budúce funkčné využitie budovy sa dá rozdeliť do viacerých prevádzkových celkov. Hlavná časť analýzy preto definuje rôzne varianty obalového plášťa budovy s následnou analýzou energetického konceptu.

Zdroj: Fabrika umenia

Zdroj: Fabrika umenia