Západoslovenská energetika, a.s.

Pre spoločnosť ZSE, a.s. boli spracované viaceré dokumenty, a to nízko uhlíková stratégia prevádzkových budov a areálov a energetický audit. Pre každý prevádzkový areál bol vykonaný návrh stavebných, technických či energetických opatrení. Z jednotlivých navrhnutých opatrení boli zostavené dva súbory doporučených opatrení a to ekonomický súbor opatrení s rentabilnými opatreniami s nízkou dobou návratnosti a druhý, environmentálny súbor opatrení pre čo najväčšie zníženie prevádzkových emisií CO2e bez ohľadu na ekonomickú návratnosť.

Zdroj: ZSE
Zdroj: ZSE

Zdroj: ZSE