Stará Tržnica Bratislava

Energetická analýza objektu Stará Tržnica bola analýza a posúdenie skutkového stavu energetického systému vykurovania, prípravy ohriatej pitnej vody, núteného vetrania a riadiaceho systému. Súčasťou analýzy bolo posúdenie potenciálu OZE, predovšetkým fotovoltickej elektrárne, automatického riadenia prirodzeného vetrania a možnosť realizácie tepelného čerpadla vzduch/voda.

Zdroj: Stará Tržnica

Zdroj: Stará Tržnica