Slovenské národné divadlo – nová budova

Pre Slovenské národné divadlo bolo vykonané posúdenie tepelného komfortu v letných mesiacoch v administratívnych priestoroch novej budovy SND. Pri vypracovaní štúdie sme vychádzali z nameraných údajov a následnej analýzy výsledkov pomocou termodynamickej simulácie. Následne bolo spracovaných niekoľko variantov pre zlepšenie tepelného komfortu.

Pre SND bola zároveň spracovaná analýza pre zistenie potenciálu GES (Garantovanej energetickej služby).

Zdroj: https://snd.sk/nova-budova-snd

Zdroj: https://snd.sk/nova-budova-snd