Letové prevádzkové služby SR

Pre štátny podnik letové prevádzkové služby SR sme vypracovali posúdenie kvality vzduchu vo vnútorných priestoroch dispečingu ATCC. Posúdenie kvality vzduchu je výstupom systematického získavania informácií o aktuálnom spôsobe prevádzky technických zariadení, užívania priestorov a následnej analýzy dát pomocou modelu s termodynamickou simuláciou.

Zdroj: LPS SR

Zdroj: LPS SR