Mestský úrad Nitra

Pre budovu mestského úrade v Nitra bol spracovaný energetický audit za účelom zhodnotenia súčasného stavu, tepelno-technických vlastností budovy, stavu technológie, zistenia potenciálu úspor energie a návrhu opatrení technického riešenia pre zníženie energetickej náročnosti budovy.

Mestský úrad Nitra Obrázok 1