Trnavská vodárenská spoločnosť

Pre Trnavskú vodárenskú spoločnosť (TAVOS, a.s). bol spracovaný energetický audit. TAVOS, a.s. poskytuje služby zákazníkom na území svojej pôsobnosti miest a obcí v Trnavskom, Trenčianskom a Bratislavskom kraji. Analyzované boli zdroje pitnej vody, čerpacie stanice, vodojemy, čistiarne odpadových vôd a iné technologické zariadenia. Energetický audit bol spracovaný za účelom zhodnotenia súčasného stavu, tepelno-technických vlastností budovy, stavu technológie, zistenia potenciálu úspor energie a návrhu opatrení technického riešenia pre zníženie energetickej náročnosti budovy. 

Trnavská vodárenská spoločnosť Obrázok 1
Trnavská vodárenská spoločnosť Obrázok 2
Trnavská vodárenská spoločnosť Obrázok 3