Revitalizácia Divadla J. Myrona Ostrava

V rámci súťažného návrhu pre architektonický ateliér Plural sme spracovali energetický koncept. Cieľom súťaže bola revitalizácia vnútrobloku divadla Jiřího Myrona v Ostrave.. Spočívala predovšetkým v sprehľadnení a zjednodušení prevádzky vnútrobloku, doplnenie nutných priestorov divadla a celkové skvalitnenie zázemia, vrátane obnovy technickej infraštruktúry. Súťažný návrh obsadil 2. miesto. Viac na ARCHINFO.SK.

Zdroj: Plural

Zdroj: Plural