Bigmat Zvolen

V rámci súťažného návrhu pre architektonické štúdio Plural sme spracovali analýzu optimalizácie vplyvu tieniaceho komponentu predsadeného pred fasádou objektu. Pomocou termodynamickej simulácie so zohľadnením tvaru budovy, režimu HVAC systémov a klimatických údajov sme zadefinovali najvhodnejšiu alternatívu z pohľadu chladenia, vykurovania a spotreby elektrickej energie. Súťažný návrh sa dostal medzi 3 najlepšie návrhy. Viac na ARCHINFO.SK.

Zdroj: Plural

Zdroj: Plural