Areál Bazová

Areál na Bazovej ulici (areál bývalých Technických služieb) prechádza revitalizáciou, ktorá sa uskutoční v etapách. V 1. etape je rekonštrukcia Haly dielní, kde sme pre objednávateľa spracovali energetickú analýzu. Energetická analýza spracováva potrebu tepla na vykurovanie a chladenie, analyzuje návrh 4 rôznych zdrojov tepla a chladu. V tretej časti sme zisťovali potenciál fotovoltickej elektrárne na streche objektu.

Zdroj: MIB
Zdroj: MIB

Zdroj: MIB