Pomôžeme vám naplno využiť energetický potenciál vašich budov a zariadení

Komplexne pre vás zastrešíme problematiku energetiky v každom stupni životného cyklu budov a zariadení. Pomôžeme vám zorientovať sa v tejto téme natoľko, aby Ste boli schopní robiť racionálne a ekonomické rozhodnutia.
Lámete si hlavu s energiami?
Pomôžeme vám zodpovedať otázky súvisiace so zásobovaním energií, od koho a aké energie kupovať.
Energetický žargón je pre vás cudzia reč?
Poradíme vám v problematike rezervovaných kapacít, denných maxím, veľkosti ističov, jednotlivých taríf a podobne.
Chcete si vyrábať vlastnú elektrinu?
Pomôžeme vám navrhnúť a realizovať riešenia spojené obnoviteľnými zdrojmi.
Máte pocit, že vám zbytočne unikajú peniaze?
Pomôžeme vám zabezpečiť, aby technológie vo vašej budove spolupracovali efektívnejšie. Identifikujeme synergetické efekty a vyčíslime vaše možné úspory.
Neváhajte nás kontaktovať!

Chcete sa poradiť,
alebo hľadáte profesionálneho partnera?

Kontakt