Našim cieľom je prispieť k vytvoreniu energeticky šetrnej budúcnosti a minimalizovať tak zaťaženie životného prostredia.

Poskytujeme služby pre zákazníkov, ktorí hľadajú rozumnú investíciu do modernizácie budov, najmä v oblasti HVAC technológií, merania a regulácie a obnoviteľných zdrojov energie. Pomáhame investorom zorientovať sa v spleti rôznych podporných nástrojov, legislatívnych povinností a to pri zachovaní racionálneho prístupu tak, aby Vaše budovy a technológie boli efektívnejšie, ekologickejšie, spoľahlivé s čo najnižšou uhlíkovou stopou. Pri práci využívame skúsenosti nadobudnuté dlhoročnou praxou.

POLITIKA integrovaných systémov manažérstva (PDF)

Zakladateľ spoločnosti SMARTES, Peter Bohuš

Zakladateľ spoločnosti SMARTES, Peter Bohuš

Vyštudoval stavebnú fakultu STU, pôsobil vo Viedni v rámci polročnej odbornej stáže a následne absolvoval študijný pobyt na technickej univerzite v nemeckom Darmstadte a na Inštitúte pre pasívne domy. Profesiou stavebný fyzik. Je držiteľom viacerých odborných oprávnení a akreditácií v oblasti energetickej efektívnosti a hospodárnosti budov.

Na začiatku svojej profesionálnej kariéry pôsobil v stavebno-fyzikálnej kancelárií v rakúskom Stockerau, ktorá spolupracovala s najvýznamnejšími architektami nielen z Rakúska. Medzi najvýznamnejšie referencie v oblasti stavebnej fyziky patria projekty ako Kultúrne centrum Klosterneuburg, Shopping centrum - Promenada in Floreasca City v Bukurešti, Zámok Burg Forchtenstein, Administratívna budova EGGER, Cafetéria na internáte v Káhire, Heliopolis University a ďalšie.

V rokoch 2011-2020 pôsobil v spoločnosti e-Dome a.s. na pozícií technického riaditeľa. Počas týchto rokov pod jeho vedením spoločnosť zrealizovala viaceré úspešné projekty garantovaných energetických služieb najmä v zdravotníckych zariadeniach s investičným objemom viac ako 10 miliónov Eur.

Vízia s ktorou sa rozhodol pokračovať v spoločnosti SMARTES, ktorú spoluzakladal je rozvíjať energetické služby a investičné energetické projekty v duchu racionálneho prístupu ku komplexným službám najmä v podobe dlhodobého partnerstva s klientom.