Energetická certifikácia budov

Od 1.1.2021 sa opäť sprísnili požiadavky na Energetickú hospodárnosť budov - postupným sprísňovaním požiadaviek v priebehu posledných rokov aktuálne musí každá nová stavba, resp. aj rekonštrukcia spĺňať požiadavku na energetickú triedu A0 (budova s takmer nulovou spotrebou energie). Dosiahnuť splnenie takto náročných požiadaviek je reálne, otázkou ostáva za akých investičných nákladov.

Máme znalosti viacerých profesií a dokážeme ich previazať integrovaným plánovaním. Toto nám umožňuje posúdiť optimálnosť vášho návrhu, a spoločne nájsť cenovo optimálne riešenie.

 • Stavebná fyzika
 • Vykurovanie
 • Príprava tepelnej vody
 • Vetranie a klimatizácia
 • Umelé a denné osvetlenie
 • A ostatné

Ostatné expertné služby

Okrem energetických investičných projektov, auditov, energetického manažmentu a poradenstva poskytujeme služby zamerané na ďalšie zásadné úspory: 

 • Termodynamické simulácie
 • Termovízia / Termografia
 • PHPP výpočty (Passive House Institute)
 • Posúdenie tepelných mostov
 • Meranie vzduchotesnosti - Blowerdoor test
 • Iné - V rámci návrhov, posúdení a expertíz v stavebnej fyzike sa komplexne venujeme aj teplotechnike, svetlotechnike a akustike.
Neváhajte nás kontaktovať!

Chcete sa poradiť,
alebo hľadáte profesionálneho partnera?

Kontakt