Získajte plnohodnotný reálny obraz o energetickej efektívnosti vašich budov

Postaráme sa, aby ste mali jasný obraz o energetickej efektívnosti vašich prevádzok. Sme vašim partnerom, ktorý vám pomôže rozmýšľať nad energiami "v jazyku, ktorému rozumiete", bez rozdielu, či pre vás vypracovávame povinný, alebo účelový energetický audit.
01
Zistíme výšku vašich nadbytočných nákladov
Prídeme za vami a fyzicky preveríme skutkový stav budovy, prevádzky a jednotlivých technológií ako napr. kotolňa, systém chladenia, vetrania, umelého osvetlenia a iných problémových miest, kde najčastejšie dochádza k únikom energie. Preveríme faktúry za energie, vykonáme merania a vyčíslime kde, a koľko peňazí vám uniká v podobe nadbytočnej spotreby energie.
02
Navrhneme a naceníme opatrenia
Vďaka nim je možné optimalizovať prípadné nedostatky.
03
Vyrátame pre vás návratnosť
Vo výsledku budete mať v ruke dokument, ktorý spĺňa zákonné požiadavky a zároveň slúži ako podklad pre vaše rozhodnutie, ako s prípadnými zistenými problémami naložíte.
Neváhajte nás kontaktovať!

Chcete sa poradiť,
alebo hľadáte profesionálneho partnera?

Kontakt