Pomôžeme vám s modernizáciu technológií - ušetríte náklady a pomôžete prírode!

Pomôžeme vám s investíciou do úspory energií, či už ide o efektívnejšie osvetlenie, fotovoltaika, nový kotol, rekuperácia alebo modernizácia starého stroja. Našou úlohou je dodanie úsporného riešenia ako celku.

Prevedieme vás celým procesom:

01
Navrhneme pre vás koncepciu úspory

Vyčíslime výšku možnej úspory a navrhneme najvhodnejší spôsob ako sa k nej dopracovať. Návrh správneho koncepčného riešenia je prvý a zároveň najdôležitejší krok ku dosiahnutiu energeticky a ekonomicky správneho riešenia.

02
Pripravíme projekt
Vypracujeme všetku potrebnú dokumentáciu a zabezpečíme schvaľovacie procesy na úradoch. Zodpovedáme zato, že to čo sme vymysleli je aj realizovateľné.
03
Zabezpečíme financovanie
Ak je to možné, zabezpečíme financovanie projektu (viď nižšie "GES"), alebo pomôžeme so získaním podpory, alebo dotácie. Vyskladáme výhodný model viaczdrojového financovania.
04
Postaráme sa o dodanie celého riešenia
Ušetríme vás projektového stresu. Vyberieme najvhodnejších dodávateľov, zabezpečíme koordináciu dodávky a dohliadneme na dodržanie najvyšších štandardov kvality. Keďže projekty robíme "na kľúč" dodržíme počiatočný časový a finančný plán, ktorý sme vytvorili vo fáze tvorby konceptu.

Patríme medzi poskytovateľov Garantovanej energetickej služby (GES)

Garantovaná energetická služba (ďalej len „GES“) je komplexná a odborná služba ktorú vám ako klientovi dodáme na kľúč. Pomocou úsporných opatrení, najmä modernizáciou energetického hospodárstva, zvýšime energetickú efektívnosť a znížime prevádzkové náklady vašej budovy. Investícia je splácaná z dosahovaných úspor. Zaručíme vám nielen dodávku a montáž zariadení, ale aj to, že budú dohodnuté úspory budú dosahované počas celého zmluvného (garančného) obdobia.

Graf

Hlavné výhody GES:

Dosiahnete úsporu energie bez zaťaženia rozpočtu
Nepotrebujete vlastné prostriedky. Investícia je splácaná z úspor. Svoj kapitál môžete minúť na iné účely.
Zhodnotenie vášho vlastného majetku
Modernizované zariadenia sa stávajú vašim majetkom ihneď po inštalácií.
Nulové riziko
V prípade nedosiahnutia zmluvne garantovaných úspor - pokiaľ nedosiahnete nami deklarovanú úsporu, rozdiel Vám doplatíme.
Zníženie prevádzkových nákladov, zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti
Čo sa týka technologickej časti prevádzky budovy.
 
Neváhajte nás kontaktovať!

Chcete sa poradiť,
alebo hľadáte profesionálneho partnera?

Kontakt